Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
pleaseforgiveme
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaNataly Nataly
pleaseforgiveme
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaNataly Nataly
pleaseforgiveme
9966 0747 500
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell viadusz dusz
pleaseforgiveme
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
pleaseforgiveme
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viakerosine kerosine
pleaseforgiveme
9612 0604 500
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix
pleaseforgiveme
0666 5e14 500
Reposted fromiliii iliii viascorpix scorpix
pleaseforgiveme
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
pleaseforgiveme
8282 852d
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viascorpix scorpix
pleaseforgiveme
9257 58bf 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
pleaseforgiveme
1838 1deb
Reposted fromperfectsense perfectsense viakerosine kerosine
pleaseforgiveme
1558 569a
Reposted fromcountingme countingme viascorpix scorpix
Reposted frommessedup messedup viakerosine kerosine
pleaseforgiveme
8653 897c
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viascorpix scorpix
pleaseforgiveme
6943 acf5
Reposted fromusual usual viascorpix scorpix
pleaseforgiveme
0000 a337
Reposted fromscorpix scorpix
pleaseforgiveme
7087 ea3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
pleaseforgiveme
4825 461c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadusz dusz
8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viaehhhhh ehhhhh
pleaseforgiveme
Bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaehhhhh ehhhhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl